Songs in Romaji

Praise & Worship Songs

September13, 2020


1.      KONO YO WA MINA KAMI NO SEKAI AME TSUCHI SUBETE GA UTAI KAWASU IWA MO KIGI MO SORA MO UMI MO MI KAMI NO MIWAZA WO HOMETATAERU

KONO YO WA MINA KAMI NO SEKAI TORI NO NE HANA NOKA SHU WO TATAERU ASAHI YUU HI SORA NI HAETE MI KAMI NO MI WAZA WO KATARI TSUGERU

KONO YO WA MINA KAMI NO SEKAI AKUMA NO CHIKARA GA YO NI MICHI TE MO WAGA KOKORO NI MAYOI WA NASHI SHU KOSO GA KONO YO WO OSAMERARERU

 

2.      SHIMIMOTO GA MO KEGARE MO NAKI KOTO HITSUJI WAGA SHU HA HOFURARE SHIYA

KOHAWA GA TAME JUJIKA NO UE NI KUGI MOTE SAKARESHI MI KARADA NARI

KOHAWA GA TAME NO ROIUKETE NAGA SASETAMAI SHIKIMI GA SHI NARI

KOHAWA GA TAME ATAE TAMOU INOCHI NO KATENARI NOMIMONO NARI

NATSUKASHI KUMO MIUSESHI SHU WA MAMONAKU FUTATABI KITARI TAMAWAN

SONO TOKI MADE JUJIKA WO OWAN SUKUI NO MEGUMI WO YOROKOBI TSUTSU

  

3.      TSUMI NO KEGARE WO ARAI KIYOMURU WA IESU KIRISUTO NO CHISHIO NO HOKA NASHI IESU NO CHISHIO HOMUBEKI KANA WARE WO ARAI YUKI NO GOTOKU SERI

AMATSU HEIWA WO KOKORO NI MITASU WA IESU KIRISUTO NO CHISHIO NO HOKA NASHI IESU NO CHISHIO HOMUBEKI KANA WARE WO ARAI YUKI NO GOTOKU SERI

YOSE NO KEGARE WO ARAI KIYOMURU HA IESU KIRISUTO NO CHISHIO NO HOKA NASHI IESU NO CHISHIO HOMUBEKI KANA WARE WO ARAI YUKI NO GOTOKU SERI

MI KUNI NI YUKI TEMO ROTO MO HOMURU WA IESU KIRISUTO NO CHISHIO NO HOKA NASHI IESU NO CHISHIO HOMUBEKI KANA WARE WO ARAI YUKI NO GOTOKU SERI


4.      EIKO HOMARE SAKAE ARE SEI NARU SEI NARU BANGUN NO SHU NI TOKOSHIEMADE SUBE OSAMERU CHIKARA ZUYOI SHU NO NANO MOTO NI ANATA NO MIKOKORO WO OKONAU KOTO WO OSHIETE KUDASAI YOBARERU KOE NI KONO KOKORO GA ITSUMO KOTAE RARERU YOU NI MIOSHIE WO


5.      KOKORO GA TSUKARETA TOKI OMO NI WO SAOOTO TOKI WATASHI HA TACHI AGARI MATSU SHU GA KITEKUDASARU NO WO SHU GA SASAETE KUDASARU TO WATASHI HA HATSU YOKU NARU SHU GA WATASHI  NI CHIKARA WO ATAETE KUDASARU KARA KOKORO GA TSUKARETA TOKI OMO NI SAOOTA TOKI WATASHI HA TACHI AGARI MATSU SHU GA KITE KUDASARU NO WO SHU GA SASAETE KUDASARU TO WATASHI HA TSUYOKU NARERU SHU GA WATASHITACHI KARA WO ATAETE KUDASARU KARA