Songs in Romaji

Praise & Worship Songs

November 29, 2020

1.      JUJIKA NO KAGE NI IZUMI WAKITE IKANARU TSUMI MO KIYOME TSUKUSU ORASE TAMAE KONO MI O SHU YO JUJIKA NO KAGE NI TOKOSHIE MADE

JUJIKA NO KAGE NI YUKISHI TOKI NI MIKAMI NO AI O SATORI ETARI ORASE TAMAE KONO MI O SHU YO JUJIKA NO KAGE NI TOKOSHIE MADE

JUJIKA NO KAGE O MOTOME TSUZUKEN KEWASHIKI SAKA O NOBORU TOKI MO ORASE TAMAE KONO MI O SHU YO JUJIKA NO KAGE NI TOKOSHIE MADE

 

2.      ODOROKU BAKARI NO MEGUMI NARIKI KONO MI NO KEGARE O SHIRERU WARE NI

MEGUMI WA WAGA MI NO OSORE O KESHI MAKASURU KOKORO O OKOSASETARI

KIKEN O MO WANA O MO SAKE ETARU WA MEGUMI NO MIWAZA TO IU HOKA NASHI

MIKUNI NI TSUKU ASA IYOYO TAKAKU MEGUMI NO MIKAMI O TATAE MATSURAN

 

3.      TSUKIRU KOTO NO NAI ANATA NO AI GA WATASHI WO TSUTSUMU AFURERU YOROKOBI TSUBETE NO MONO GA ANATA WO UTAU YAMI WO KESHISARU INOCHI NO HIKARI SUBETE WO SUTETA AI TE WO NOBASHITE HIKARI HA NATE ANATA TO AYUMU SORE HA SUBARASHI INOCHI NO HIBI YO

 

4.      KOKORO GA TSUKARETA TOKI OMO NI WO SAOOTO TOKI WATASHI HA TACHI AGARI MATSU SHU GA KITEKUDASARU NO WO SHU GA SASAETE KUDASARU TO WATASHI HA HATSU YOKU NARU SHU GA WATASHI  NI CHIKARA WO ATAETE KUDASARU KARA KOKORO GA TSUKARETA TOKI OMO NI SAOOTA TOKI WATASHI HA TACHI AGARI MATSU SHU GA KITE KUDASARU NO WO SHU GA SASAETE KUDASARU TO WATASHI HA TSUYOKU NARERU SHU GA WATASHITACHI KARA WO ATAETE KUDASARU KARA

 

5.      MITE NO NAKA DE SUBETE WA KAWARU SANBI NI, WAGA YUKU MICHI O MICHIBIKI TAMAE, ANATA NO MITE NO NAKADE

MITE NO NAKA DE SUBETE WA KAWARU KANSHA NI, WAGA YUKU MICHI NI ARAWASHI TAMAE, ANATA NO MITE NO WAZA O