Songs in Romaji

Praise & Worship Songs

 

July 12, 2020

 

1.     SHU TO TOMO NI AYUMU SONO TANOSHISA YO SHU NO FUMI TAMAISHI MIATO O TADORUHITO ASHI HITO ASHI SHU NI SUGARITE TAEZU TAEZU WARE WA SUSUMAN

AKAGO NI HITOSHIKI KAYOWAKI WARE WA TADA SHU NI SUGARITE INOCHINI AYUMAN HITO ASHI HITO ASHI SHU NI SUGARITE TAEZU TAEZU WARE WA SUSUMAN

HANA SAKU NOHARA MO CHI NI SOMU TANI MO MICHIBI KARURU MAMA SHU TO TOMO NI YUKAN HITO ASHI HITO ASHI SHU NI SUGARITE TAEZU TAEZU WARE WA SUSUMAN

 

2.     KIRISUTO NO CHI NI YOTTE KAIFUKU GA ATAERARE SHU TO NO KABE TORI KOWASARETA KIRISUTO NO AI KARA HA HIBI HANASU MONO HA NAI MEGUMI NO MIZA JUJIKA NO AGANAI WAGA TSUMI NO TAME OSHI MAZU SASAGETA KOHITSUJI SHU IESU


3.     TSUMI NO KEGARE WO ARAI KIYOMURU WA IESU KIRISUTO NO CHISHIO NO HOKA NASHI IESU NO CHISHIO HOMUBEKI KANA WARE WO ARAI YUKI NO GOTOKU SERI

AMATSU HEIWA WO KOKORO NI MITASU WA IESU KIRISUTO NO CHISHIO NO HOKA NASHI IESU NO CHISHIO HOMUBEKI KANA WARE WO ARAI YUKI NO GOTOKU SERI

YOSE NO KEGARE WO ARAI KIYOMURU HA IESU KIRISUTO NO CHISHIO NO HOKA NASHI IESU NO CHISHIO HOMUBEKI KANA WARE WO ARAI YUKI NO GOTOKU SERI

MI KUNI NI YUKI TEMO ROTO MO HOMURU WA IESU KIRISUTO NO CHISHIO NO HOKA NASHI IESU NO CHISHIO HOMUBEKI KANA WARE WO ARAI YUKI NO GOTOKU SERI


4.     SHU NO MIMAE KARA MEGUMI NAGARETE KAIFUKU NO TOKI GA KURU KUDAKARETA KOKORO NI IYASHI NO MITE HA NOBERARERU SHU NO MIMAE KARA MEGUMI NAGARETE KAIFUKU NO TOKI GA KURU TOZASARETA YOROKOBI GA IKASARETE AFURERU SUKUINUSHI IESU NO MINA GA INOCHI WO ATAERU SUKUINUSHI IESU NO MINA GA CHIKARA WO ATAERU SUKUINUSHI IESU NO MINA GA IYASHI WO ATAERU SUKUINUSHI NO MINA GA YOROKOBI ATAERU


5.     ME O AGETE SHU NO MIKAO O MIRU TOKI KONO YO NO MONO WA USURE SHU NO EIKOU KAGAYAKU