Songs in Romaji

Praise & Worship Songs 

May 09, 2021

1. TADA HITOTSU WATASHINO NEGAI MOTOMEWA SHUNO IENI SUMAUKOTO INOCHINO KAGIRI URUWASHIKI SHU O AOGIMITE SHU NO MIYANI SUMI SHU O OMOU URUWASHIKI SHU O AOGIMITE SHUNO MIYANI SUMI SHU O OMOU

 

2. ANATA WO AISHITEIMASU MOTTO FUKAKU SHIRITAI ANATA NI KAWARU MONO WA NAI MOTTO SHIKAKU KANJITAI SHUYO ANATA WA WATASHI NO MICHI GI NO TAIJOU NAGUSAME KIBOU NO HIKARI YURU GA NUDODAI ANATA WA TOWA NI YU GA SUBETE


3. IESU NO JUJIKA NO MOTO WA YASUSHI SABAKU NO NAKA NARU WAGA IKOIBA HAGESHIKI HIZASHI TO SONO NETSU YORI KAKUMAITE MAMORU WAGA TATE NARI

IESU NO JUJIKA NO UE NI AOGU MIGAWARI TO NARISHI KAMI NO MIKO O KOKORO WA UTARETE KOTOBA MO NAKU SONO AI NO YUE NI TADA HIREFUSU

IESU NO JUJIKA O KAKUREGA TO SHI MIKAO NO HIKARI O TAEZU AOGAN KONO YO NO MONO MINA SUGIYUKU TOMO SUGIYUKU KOTO NASHI SHU NO JUJIKA WA 

 

4. MIZA NI ORARERU KOHITSUJI IESU NI EIKOU TO SONGEN TO CHIKARA YOTOWA NI ANATA NO IDAINA SONO MINA TATAEMASU SUBETE O OSAMERU OUNARU KOJITSUJI SHU IESU

TSUMI NAKI MIKO GA WATASHI NI KAWARI INOCHI TSUTE YOMIGAERI SEKAI OSAMERU ANATA NO IDAINA SONO MINA TATAEMASU SUBETE O OSAMERU OUNARU KOJITSUJI SHU IESU

 

5. KURAYAMI NI HIKARI KAGAYAKI NOBORU SONO KIYOI HIKARI KAMI NO EIKOU SHU WA KOKO NI ORARERU IMA KOKO NI ORARERU KURAYAMI O TERASU MAKOTO NO HIKARI SINRI NO MIKOTOBA KAMI NO EIKOUSHU WA KOKO NI ORARERU IMA KOKO NI ORARERU